Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polityka Prywatności

Polityka prywatności Cyfra.eu

Naszym priorytetem jest zapewnienie Ci bezpieczeństwa w naszym sklepie internetowym. Za główny cel stawiamy sobie ochronę Twojej prywatności i praw osobistych. Dlatego prosimy przeczytaj poniższe informacje dotyczące działania sklepu Cyfra.eu. Jednocześnie zapewniamy Cię, że Twoje dane będą przetwarzane w sposób przejrzysty i uczciwy, oraz że dołożymy wszelkich starań, aby Twoje dane były traktowane z zachowaniem najwyższej ostrożności i odpowiedzialnie.

Polityka prywatności ma na celu poinformowanie Cię o sposobie wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, względem których spełniamy surowe wymogi Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Cyfra.eu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dolnej 15/27, 00-773 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000361112, o numerze NIP 8222317954, o numerze REGON 142495833, o numerze rejestrowym BDO: 000007205 (dalej „My”, „Cyfra.eu” albo „Spółka”) operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.cyfra.eu (dalej „Cyfra.eu”).

Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Twojej prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z witryny Cyfra.eu i dokonywania zakupów w ramach sklepu.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: iod@cyfra.eu, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Cyfra.eu sp. z o.o., sp.k., ul. Dolna 15/27, 00-773 Warszawa.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, w momencie zapisu przez Ciebie do naszego newslettera a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w naszym sklepie Cyfra.eu.


Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies systemowych niezbędnych dla świadczenia niektórych usług w ramach Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Twoim komputerze, do których Witryna uzyskuje dostęp, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Ciebie z Witryny. Witryna korzysta z plików cookies systemowych, tymczasowych, trwałych. Pliki systemowe są wykorzystywane przez Witrynę w celu zapewnienia dostępności określonych funkcjonalności Witryny (np. utrzymanie sesji użytkownika po zalogowaniu). Tymczasowe pliki cookies są wykorzystywane w celu dostosowania wyświetlania Witryny na Twoim sprzęcie i są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Ciebie z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Twoje hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku możesz zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Twojej przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której korzystasz.

Obok plików cookies Witryna może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Twój adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszdłeś na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Tobą mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w s, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Ciebie danymi osobowymi.

Witryna może również zamieszczać na Twoim sprzęcie pliki cookies od dostawców usług wykorzystywanych w Witrynie jak np. pliki cookies pochodzące od Facebook, Google, w związku z możliwością korzystania z przycisków „Lubię to!”, „G+1”. Zasady dotyczące postępowania z danymi zbieranymi przez podmioty dostarczające te usługi dostępne na stronach Facebook oraz Google.


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Cyfra.eu?

Głównym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe to zawarcie umowy. My chcemy sprzedać nasze produkty, a Ty chcesz je kupić. Jesteśmy dumni i bardzo się cieszymy, że wybrałeś właśnie nas.

1. Realizacji zamówień (Wykonywania umowy)

 • Prawidłowej realizacji zamówienia, w tym dokonania transakcji płatniczych, oraz pełnego korzystania z Cyfra.eu.

 • Umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną.

 • Zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta i rozwiązywania problemów technicznych.
 • Obsługi reklamacji i zwrotów na Cyfra.eu w przypadku, gdy złożysz taką reklamację bądź zwrócisz towar.

 • Obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy).
 • Kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

 • Pomiary statystyczne.

Dane, które podajesz rejestrując się w naszym serwisie, a które są niezbędne dla realizacji wysyłki przetwarzamy na podstawie umowy. Musimy znać Twoje imię, nazwisko i adres abyśmy mogli przesłać paczkę oraz co najmniej maila byś mógł się zarejestrować w naszym serwisie a my byśmy mogli się z Tobą skontaktować.

2. Realizacji płatności odroczonej przez serwis Twisto Polska sp. z o.o.

Przekazujemy Twoje dane osobowe do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”)
w związku z:

 • Świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia
  infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 • Obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu
  internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 • W celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem
  internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w
  związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).


Przekazujemy Twoje dane osobowe do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także w celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

W przypadku, gdy podajesz dane osobowe w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podajesz dane osobowe w celu przekazania Twoich danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku z modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Ciebie na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest
wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Ci dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.


3. Pomiary statystyczne (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług administratora. 
Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora.


4. Marketing
  (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna zgoda
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych  i rachunkowych.

Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, Twoje dane, które nam podałeś posłużą nam do celów marketingowych. Będziemy wysyłać do Ciebie wiadomości, zawierające informacje o dostępnych promocjach, wydarzeniach, konkursach i bonusach. Jeżeli podałeś dane inne niż adres mailowy, to będziemy mogli spersonalizować oferty i wiadomości specjalnie dla Ciebie. Dzięki temu będziesz otrzymywać informacje odpowiadające Twoim zainteresowaniom i preferncojom. My również nie lubimy spamu.

Aby móc ciągle ulepszać nasz serwis, przetwarzamy dane, które nam podałeś dla celów statystycznych. Chcemy być coraz lepsi, dlatego musimy perfekcyjnie znać naszych Użytkowników.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, pisz śmiało do nas: iod@cyfra.eu. Odpowiemy na wszystkie wątpliwości. 


Jakie dane zbieramy i czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Przetwarzamy tylko te dane, które nam przekażesz. Aby zarejestrować się w Cyfra.eu wymagamy od Ciebie podania adresu mailowego, imienia, nazwiska, adresu oraz numeru telefonu. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne abyśmy mogli zawrzeć umowę sprzedaży, skontaktować się z Tobą w jej sprawie i dostarczyć zamówiony przez Ciebie towar.

Dodatkowo, możesz w swoim profilu przekazać nam więcej danych osobowych. Podanie tych danych jest dobrowolne i pomoże nam spersonalizować kierowaną do Ciebie oefrtę oraz ułatwić kontakt. Tylko od Ciebie zależy czy podasz nam więcej danych i w każdym momencie możesz zmienić swoje ustawienia.

Na naszej stronie działa także automatyczny system, który pomaga nam jak najlepiej dopasować do Ciebie naszą ofertę. Nie podejmujemy automatycznych decyzji, które mają wpływ na Twoje prawa. Chcemy tylko, aby nasza oferta została skierowana właśnie do Ciebie.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz wymienionych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszego sklepu Cyfra.eu.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Aby zapewnić najwyższą jakość usług, korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Naszych partnerów dobieramy niezwykle starannie. Poniżej przedstawiamy Wam kategorie podmiotów, którym dane przekazujemy:

 1. firmy kurierskie
 2. firma hostingowa
 3. systemy płatności

Firmy wspierające nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną to: IAI S.A., Way2Send Sp. z o. o., ING Bank Śląski S.A., Twisto Polska sp. z o.o., PayPro S.A. (Przelewy24.pl), SQTR Sp. z o.o. (EasyProtect), LeaseLink Sp. z o.o., DPD Polska Sp. z o.o., DHL International GmbH, InPost S.A., Sever - Sewer Skrzypiński (Baselinker.com), edrone sp. z o.o., Ceneo.pl Sp. z o.o., Google LLC. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.


Twoje prawa.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, pytania lub chciałbyś dowiedzieć się jeszcze więcej, pisz śmiało: iod@cyfra.eu. Odpowiemy i wszystko wyjaśnimy!

Pamiętaj, że:

 • masz prawo w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę. Nie będzie to miało negatywnych konsekwencji. Po prostu przestaniemy przesyłać od Ciebie nasze wiadomości marketingowe. Cofnięcie zgody pozostaje oczywiście bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, jeszcze na podstawie zgody. Jeżeli chcesz cofnąć zgodę, edytuj swoje dane w profilu lub napisz do nas;

 • masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych;

 • masz prawo sprostować swoje dane osobowe a nawet je usunąć. Usunięcie danych, które są niezbędne do świadczenia usługi jest róznoznaczne z usunięciem konta z Cyfra.eu;

 • masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz żądać ograniczenia tego przetwarzania;

 • względem danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda, masz prawo żądać ich przeniesienia;

 • masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochorny Danych Osobowych;

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku; 

 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 • Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dopóki jesteś z nami, Twoje dane są przez nas przetwarzane. Gdy usuniesz konto, Twoje dane będą jeszcze przez nas przechowywane wyłącznie przez okres przedawnienia roszczeń.
 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś;

 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.
   

Środki techniczne i Twoje obowiązki. 

Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Twoje dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Twoich danych, w szczególności poprzez stosowanie loginu i hasła oraz szyfrowanych połączeń z Witryną. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Twoje płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sam nie zachowasz zasad bezpieczeństwa. W szczególności musisz zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Pamiętaj proszę, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Ciebie o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Twojego konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.
 

Marketing Sklepu Internetowego.

O ile wyraziłeś na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Ciebie adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez wypisanie się z newslettera.

Inne strony Internetowe.

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Ciebie zadane pod adresem: sklep@cyfra.eu
 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? 

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.  


Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez Cyfra.eu polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel